Nad

thành viên fanpop từ năm May 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 20 clubs Dedicated (20) Die-Hard Fan in 88 clubs Die-Hard (88) Fanatic in 10 clubs Fanatic (10)

thông tin trên tường của tôi

14K trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
bạn were my 1st friend I met here on Fanpop, bạn teach me how to use fanpop let me know new friends, made me "someone" in Fanpop. Thank bạn Nadia. Things has change now, I really hope we could exchange các điểm thưởng like how we used to.

Miss bạn Nadia. Hope life goes well for bạn & of coz Anna =')) đã đăng hơn một năm qua
unicornsrreal đã đưa ý kiến …
NAD WHERE bạn AT?!?
when bạn reappear, we need a friendship bud!! đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua