thành viên fanpop từ năm November 2010

  • South Africa
  • Favorite TV Show: IDK, I like lots of them
    Favorite Movie: Same as the tv shows
    Favorite Musician: lots of them
    Favorite Book or Author: its a secret
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
OSU0004 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thx 4 the add, back :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
OSU0004 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hey, can u please join?
link
link
thx đã đăng hơn một năm qua
123KittyCat đã đưa ý kiến về Sonic người hâm mộ Characters
Soneone tell me I'm not the only one who sits around refreshing the gần đây các diễn đàn page hoping for an rp đã đăng hơn một năm qua
MephilesTheDark đã bình luận…
I don't do that, so I can't reassure you. But if you'd ever like to rp with me, just send me a message. <3 hơn một năm qua