Zoe Saldana Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

cake
zoey010 đã đưa ý kiến …
HAPPY B-DAY ZOE! đã đăng hơn một năm qua
calderon149 đã đưa ý kiến …
The most beautiful woman in the world i believe honestly one of her biggest những người hâm mộ i admire her i would tình yêu to meet her one ngày đã đăng hơn một năm qua
smile
zoey010 đã đưa ý kiến …
I've just watched the movie 'Colombiana'.

It was totally AWESOME. đã đăng hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
for reals :) is there alot of action hơn một năm qua
evermindforever đã bình luận…
yep. she kicked ass. hơn một năm qua
Essence38154 đã bình luận…
it was good hơn một năm qua
heart
deppforever đã đưa ý kiến …
bạn guys think i should make a diễn đàn to ngôi sao playing a game here in the spot :) a biểu tượng contest đã đăng hơn một năm qua
AcidBanter đã bình luận…
why not xx hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
for reals awesome ill make one hơn một năm qua
heart
AcidBanter đã đưa ý kiến …
No matter how zany her dresses appear to be at times, she always pulls them off stunningly! Nobody else could do fashion the way Zoe does! đã đăng hơn một năm qua
clarebratz đã đưa ý kiến …
bạn rock zoe đã đăng hơn một năm qua
hisbabygirl51 đã đưa ý kiến …
HeLlO fRiEnD
người hâm mộ mee đã đăng hơn một năm qua
heart
lilyZ đã đưa ý kiến …
Aww, the club looks great now :D đã đăng hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
I know ha♥ hơn một năm qua
wink
Jecxa đã đưa ý kiến …
Zoe,Serbia <3 you!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
AcidBanter đã đưa ý kiến …
Zoe picked up 'Choice Actress: Sci-fi' @ Teen Choice Awards! Avatar also went away with 'Choice Movie: Sci-fi'.

Congrats Zoe! đã đăng hơn một năm qua