Zira Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

PrinceKovu đã đưa ý kiến …
I miss my mom..... đã đăng hơn một năm qua
-Vitani- đã bình luận…
Same :'( hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
isnt zira scars wife. ive been trying to figure that one out? đã đăng hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
yeah but remmember kovu đã đưa ý kiến "he aint really my father." remmeber? hơn một năm qua
Okami_Amaterasu đã bình luận…
Kovu is Zira's son, but not Scar's son, they couldn't allow Kovu to be related to Scar, but Nuka is Scar's son. hơn một năm qua
PrinceKovu đã bình luận…
true hơn một năm qua
katealphawolf đã đưa ý kiến …
Dang, I have not seen this movie in years, but still got all the pop câu hỏi kiểm tra các câu hỏi right! XD đã đăng hơn một năm qua
-Vitani- đã bình luận…
XD hơn một năm qua