Zachary Quinto's Spock Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

monkey
spockburris đã đưa ý kiến …
xin chào Zachary look for to see ngôi sao trek 4 đã đăng hơn một năm qua
spockburris đã đưa ý kiến …
happy birth ngày to Zachary quints, from Mary đã đăng hơn một năm qua
heart
spockburris đã đưa ý kiến …
Mary Burris in Warner Robbins GA Spock is cool and excited about startrek4 đã đăng hơn một năm qua
heart
maryburris đã đưa ý kiến …
Mary Burris in Warner robins GA cant wait for ngôi sao trek 4 and to see Mr Spock in the movie đã đăng hơn một năm qua
holli123456789 đã đưa ý kiến …
Who else is excited about the new ngôi sao Trek in 2016? Even though one just came out c: đã đăng hơn một năm qua
emay102 đã đưa ý kiến …
First Time watching ngôi sao Trek a week ago, now I gotta say, I am totally obsessed with Spock. đã đăng hơn một năm qua
PearsAreCute đã bình luận…
Tell me about it <3 hơn một năm qua
emay102 đã bình luận…
Ok, so now Spock is awesome but Zachary Quinto is better as himself and Sylar. hơn một năm qua
holli123456789 đã đưa ý kiến …
Can't wait for the new ngôi sao Trek 3 to come out in 2016!!! With Zachary Quinto as Spock 💙 đã đăng hơn một năm qua
aimeebickford đã bình luận…
such a long time:-( but definitely worth the wait:-* hơn một năm qua
PearsAreCute đã bình luận…
WHY DO THEY MAKE US WAIT?!?!?!?!?!?! :'< hơn một năm qua
kiss
aimeebickford đã đưa ý kiến …
tình yêu the new movie and I hope everyone loves him as Spock!!! đã đăng hơn một năm qua
annale đã bình luận…
I already do! *-* hơn một năm qua
holli123456789 đã bình luận…
How can someone not tình yêu him as Spock..c: hơn một năm qua
heart
annale đã đưa ý kiến …
tình yêu him as Spock! *-* AND ngôi sao Trek into Darkness is EPIC!! :OO đã đăng hơn một năm qua
IBelieveInCap đã bình luận…
Agreed. hơn một năm qua
holli123456789 đã bình luận…
Him as Spock makes me tình yêu ngôi sao Trek even thêm c: hơn một năm qua
Zazzles8P đã đưa ý kiến …
OMG cant wait for start trek into darkness with zachary quinto as spock in again :D đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
he is funny đã đăng hơn một năm qua
Costa đã đưa ý kiến …
Can't wait to see thêm Spock on the ngôi sao Trek sequel =) Hopefully it won't disappoint đã đăng hơn một năm qua