Yuuki Cross/Kuran Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 19

hovisr6 đã đưa ý kiến …
I tình yêu VAMPIRE NIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Shiina111 đã đưa ý kiến …
tình yêu yuuki vượt qua, cross chan đã đăng hơn một năm qua
Shiina111 đã bình luận…
and kuran both hơn một năm qua
smile
mokarocks đã đưa ý kiến …
tham gia my club(YUUKI YUUKI YUUKI) bạn dont have to but please đã đăng hơn một năm qua
heart
mokarocks đã đưa ý kiến …
I tình yêu YUUKI
I WANT TO CHANGE MY
NAME TO YUUKI KURAN!!!!
but also my login name to
zero+yuuki_123 đã đăng hơn một năm qua
wink
ika123 đã đưa ý kiến …
tham gia my club..(ika123)..nevermind if bạn not my fanlist.. đã đăng hơn một năm qua
cloudy
ika123 đã đưa ý kiến …
them (zero and kaname) I like both...but seems bạn guys like zero after all.. đã đăng hơn một năm qua
bloodyrose1211 đã đưa ý kiến …
I really can't believe why Yuuki likes kuran kaname he's just a trader it seems like he betrayed her and ran away how cruel!!! đã đăng hơn một năm qua
Black-Maid- đã bình luận…
way tooo TRUEEE! hơn một năm qua
angry
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
Sometime I feel confused with what bạn are doing....At the trước đó chapter bạn đã đưa ý kiến bạn didn't belong to Kaname anymore,and bạn even cut your hair in front of him to prove that.But in the tiếp theo chapter,what did bạn said???"I can't live with bạn Zero...I belonged to Kaname-sama..."WHAT ARE bạn DOING????????????????????You can choose whatever bạn want,even Kaname(Although I don't like that actually)BUT bạn SHOULD THINK CAREFULLY BEFORE DOING hoặc SAYING ANYTHING!!!!!! I FEEL SO ANGRY!!!! đã đăng hơn một năm qua
ika123 đã bình luận…
just relaks.... hơn một năm qua
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
xin chào Yuki...don't be so misunderstood like that and choose the right man for you(Zero) and let the other one(Kaname) do whatever he wants!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
unclejackie36 đã bình luận…
Zero and Yuki would be perfect for each other!!!!!! But Zero is probibly to scared to ask her out....MAN UP ZERO!! hơn một năm qua
7862 đã bình luận…
yeah ! zero is the perfect man 4 yuki <3 hơn một năm qua
ika123 đã bình luận…
whatever yuuki choose.....zero hoặc kaname i'm like it!!! hơn một năm qua
mokarocks đã bình luận…
actually yuuki married hanabusa hơn một năm qua
yukikitty đã đưa ý kiến …
Yuki needs to dump Kaname! He's just a creepy old guy that's not even hot *Crosses arms* Humph! đã đăng hơn một năm qua
smirk
PucksLady đã đưa ý kiến …
how that girl rolls with what's been thrown at her, i'll never know. đã đăng hơn một năm qua
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
Yuki please choose a boy to be with you...Don't hurt both Zero and Kaname thêm đã đăng hơn một năm qua
ika123 đã bình luận…
true!!! hơn một năm qua
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
yuki is so lucky because she has Zero andKaname đã đăng hơn một năm qua
Sinna_Hime_chan đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua
tara1214 đã bình luận…
so ture hơn một năm qua
ika123 đã bình luận…
yeah..if I have both of them too...hmm hơn một năm qua
cake
moongirl1998 đã đưa ý kiến …
today is December 22th
happy birthday yuuki đã đăng hơn một năm qua
heart
Sasunaru120 đã đưa ý kiến …
I am the 285 người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
ika123 đã bình luận…
have bạn tell us?? such a child.... hơn một năm qua
ika123 đã bình luận…
I'm pity with you...but I'm sorry.... hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥_♥___♥_♥_ I tình yêu Yuuki!
♥___♥_♥___♥
_♥___♥___♥_
__♥_____♥__
___♥___♥___
____♥_♥____
_____♥_____ đã đăng hơn một năm qua
anime12345 đã đưa ý kiến …
i wish i knew who the real live yuki is đã đăng hơn một năm qua
big smile
gumble đã đưa ý kiến …
Im the 200th fan!! YAY!! LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
big smile
vampireknight11 đã đưa ý kiến …
yuuki is so awsome if bạn agree become a người hâm mộ of me!
đã đăng hơn một năm qua
animefreak333 đã bình luận…
She looks so much thêm pretty when she becomes a vampire :) hơn một năm qua
anime123rox đã bình luận…
ya and she looks older to wgen she is a vampire hơn một năm qua
padudel đã bình luận…
but she's really beautiful when she became a vampire..........and she begun to be matured hơn một năm qua