Yuki Nagato Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

gcn đã đưa ý kiến …
best girl đã đăng hơn một năm qua
celeste0502 đã đưa ý kiến …
Nagoya s my fave character đã đăng hơn một năm qua
smile
celeste0502 đã đưa ý kiến …
I watched episode 4 and I thought that she was invincible! It was so bloody though... đã đăng hơn một năm qua
heart
KayakoFanatic đã đưa ý kiến …
Please sign this petition link đã đăng hơn một năm qua
heart
KayakoFanatic đã đưa ý kiến …
Please like this page: link đã đăng hơn một năm qua
heart
MelancholyGirl đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn forever~! đã đăng hơn một năm qua
big smile
IamKyon đã đưa ý kiến …
xin chào tham gia my club for Kyon-kun!-

link đã đăng hơn một năm qua
heart
KayakoFanatic đã đưa ý kiến …
She's so cute!~ đã đăng hơn một năm qua
cool
selenamaslow đã đưa ý kiến …
My friend đã đưa ý kiến I looked like her n I'm also like her LOL – Liên minh huyền thoại
I have dark short hair n light brown eyes
I like đọc all ngày n I'm smart LOL – Liên minh huyền thoại thx Jenny I guess XD đã đăng hơn một năm qua