Yugioh 5ds Out of my hàng đầu, đầu trang 10 yêu thích characters, who do bạn like the most?

Pick one:
1) Yusei
2) Leo
3) Kalin
4) Akiza
5) con quạ
6) rượu vàng, rượu vàng, sherry
7) Luna
8) Bruno
9) Lester
10) Jack
 Ryuuto013 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save