Yu-Gi-Oh GX [Dueling Club] Updates

a comment was made to the poll: What Giải cứu thế giới are the strongest hơn một năm qua by alexlionis1
a poll đã được thêm vào: What Giải cứu thế giới are the strongest hơn một năm qua by Arkantos