Yin Yang Yo! Girls Updates

a comment was made to the photo: Girls Rules hơn một năm qua by Etanwa
a comment was made to the poll: Who's your yêu thích YinYangYo girls? hơn một năm qua by Antaurcy
a comment was made to the photo: Girls! hơn một năm qua by SRMTHFG
a comment was made to the photo: Girls Rules hơn một năm qua by SRMTHFG
a poll đã được thêm vào: which is would be the best name for Yang´s new girlfriend? hơn một năm qua by yinyangfan4e