Xander and Anya Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

spikesfan đã đưa ý kiến …
xin chào guys I just wanted to say good job on Buffy I just watched the last episode and I got bướm when I watched Anya die. She was a yêu thích because she took charge and di what she wanted to. I loved Xander because he was a soft Teddy chịu, gấu and always sweet to everyone!! Great job guys let me know if bạn are starring in anything else soon! đã đăng hơn một năm qua