Rosa-Pretty hoặc Not?

 Rosa-Pretty hoặc Not?
 LostPB posted hơn một năm qua
next question »

wwe Các Câu Trả Lời

DudeImAwesomeYo said:
Not.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
A-H-D said:
Not!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
nooon said:
Not
I just like her body
select as best answer
posted hơn một năm qua 
JimmyTruth230 said:
Yes
select as best answer
posted hơn một năm qua 
directioner0550 said:
pretty i guess
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TDI_Angel said:
She'd be hot if her skin wasn't orange. O_o
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »