trả lời câu hỏi này

Wonderfulness Câu Hỏi

Be a người hâm mộ of me?? I'll be a người hâm mộ of bạn too =)))

 dsprtpenguin posted hơn một năm qua
next question »

Wonderfulness Các Câu Trả Lời

MarylovesSelena said:
Sure!I will be a người hâm mộ of bạn :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
r-pattz said:
What is up with bạn people? Is it so hard to earn your fans?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
dolphin4710 said:
I am already a người hâm mộ of bạn :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
majooF9T said:
Yeep i want to be your fan! do bạn like Kendall schmidt??
select as best answer
 Yeep i want to be your fan! do bạn like Kendall schmidt??
posted hơn một năm qua 
*
gross.......
marauders101 posted hơn một năm qua
*
this dude is uuugllllly sry
mymay posted hơn một năm qua
*
Ewwwwwwwwwww
georgieharrison posted hơn một năm qua
GeekGirl said:
I cheked your thông tin các nhân out and we like alot of the same things so i'll be a người hâm mộ of you! <3 =]
select as best answer
posted hơn một năm qua 
marauders101 said:
sure!!! ;)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »