Wolfgang Grimmer Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

crying
ImAnEasel đã đưa ý kiến …
The feels!! ;w; He and Tenma are my favourite characters from Monster. đã đăng hơn một năm qua
heart
Simmeh đã đưa ý kiến …
I still tình yêu this man. <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
tigerwolf đã đưa ý kiến …
I' d JOINED XD đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Thank bạn for joining! :) hơn một năm qua
tigerwolf đã bình luận…
No Problem XD. Grimmer awesome. hơn một năm qua
GleekFreak18 đã đưa ý kiến …
TT_TT I'm still mourning his death đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
I don't know why, but I never think of him as if he's dead. I wonder if I will still do that when I see real people die... hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Oh, and thanks for joining! :) hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
...Yet I cried BEFORE he died... when he was on his death bed. Maybe it was because I actually felt sorry for him? I have no idea.. hơn một năm qua
Simmeh đã đưa ý kiến …
If bạn are a người hâm mộ of the anime Monster/Mr. Wolfgang Grimmer, then please tham gia this club. :) đã đăng hơn một năm qua