Winx Club Pixies Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

Sofhie0111 đã đưa ý kiến …
Hello! I am new here. So add me.......... đã đăng hơn một năm qua
laugh
CuteSherry đã đưa ý kiến …
Pixies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chatta sometimes annoys me cuz she talks a lot.
but i still tình yêu her cuz shes just like stella! đã đăng hơn một năm qua
Flora_xx đã đưa ý kiến …
xin chào have any of bạn guys seen pop pixie? if bạn can understand the episodes plz tell me!
Will pop pixie ever be put in english?
xx đã đăng hơn một năm qua
The_Trix_Icy đã đưa ý kiến …
They are so small and cute đã đăng hơn một năm qua
smile
Flora_xx đã đưa ý kiến …
My fav pixie is chatta then piff then amore!
but what is this about the specialists having bonded pixies? I thought it was only between nàng tiên and pixies!
xx đã đăng hơn một năm qua
angelic
stellawinx101 đã đưa ý kiến …
stella's bonded pixie is amore but i like chatta and don't like amore! đã đăng hơn một năm qua
heart
sabrinaveary đã đưa ý kiến …
HAHA!:D They always gave a helpin hand đã đăng hơn một năm qua
heart
anniewannie đã đưa ý kiến …
Please tham gia my new-made club bởi me link !!!!
Thanks a lot đã đăng hơn một năm qua
smile
sayou đã đưa ý kiến …
tình yêu all the pixies,specially tecna!
đã đăng hơn một năm qua
sayou đã bình luận…
i mean discorda hơn một năm qua
sayou đã bình luận…
whoa hơn một năm qua
sayou đã bình luận…
yea hơn một năm qua
anniewannie đã đưa ý kiến …
I luv the pixies in Season 2! I hope to see them change in Season 5 tiếp theo năm in February.
Go Tune and Amore! bạn two rule! đã đăng hơn một năm qua
FloraBoricua đã đưa ý kiến …
If bạn tình yêu too the boys, tham gia my new club "Winx Specialists"
Please ;) đã đăng hơn một năm qua
smile
laylafly đã đưa ý kiến …
can u plz tham gia Winx Club <3
thx all joiners đã đăng hơn một năm qua
skyetwilightfan đã đưa ý kiến …
I AWAYS THOUGHT AMORA SHOULD BE FLORAS PIXIE đã đăng hơn một năm qua
Winxlove đã bình luận…
yeah chatta has the prsonality like stella and amore like flora...strange! hơn một năm qua
enchanting424 đã bình luận…
me too! but they did the opposite. hơn một năm qua
musa16 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
Flora_xx đã bình luận…
yeah but ever heard opposites attract? plus chatta helped flora to tell helia she liked him and earn her charmix! xx hơn một năm qua
big smile
5666 đã đưa ý kiến …
i like pixies my favourite is amore đã đăng hơn một năm qua