Windows 7 Updates

a photo đã được thêm vào: Windows 7 Ultimate - Desktop cách đây 7 ngày by Baucher1992
a comment was made to the photo: Animated hoạt hình (1999-2021) Redux! ti vi and phim chiếu rạp cách đây một tháng 1 by juliolobo2003a
an answer was added to this question: what do you like about windows 7? hơn một năm qua by Lokimugr
an article đã được thêm vào: Kickstarter for Soul Saga! A J-RPG bởi Disastercake hơn một năm qua by MisterH
a wallpaper đã được thêm vào: Windows7 hơn một năm qua by jessowey
an answer was added to this question: what do you like about windows 7? hơn một năm qua by PuppyLover10009
a poll đã được thêm vào: What was the best changed-theme Windows version? hơn một năm qua by PuppyLover10009
a comment was made to the poll: Is Windows 7 a failure? hơn một năm qua by PuppyLover10009
a poll đã được thêm vào: Is Windows 7 a failure? hơn một năm qua by PuppyLover10009
a link đã được thêm vào: Windows 7 hơn một năm qua by KevinLevin
an answer was added to this question: what do you like about windows 7? hơn một năm qua by amy36y
a poll đã được thêm vào: Where is task-bar on your Windows screen? hơn một năm qua by Poziomka
a question đã được thêm vào: what do you like about windows 7? hơn một năm qua by sweetangel222