Windows 10 Updates

a link đã được thêm vào: How to Enable Cortana Voice Activation in Windows 10 cách đây 2 tháng by daydreamer505
a comment was made to the link: Microsoft Store (Windows Store) cách đây 2 tháng by daydreamer505
a link đã được thêm vào: Microsoft Customer Feedback cách đây 2 tháng by daydreamer505
a comment was made to the link: Microsoft Azure (Windows Azure) cách đây 2 tháng by daydreamer505
a link đã được thêm vào: Microsoft Feedback Portal (Company Portal) cách đây 2 tháng by daydreamer505
a link đã được thêm vào: Contact Microsoft Support cách đây 2 tháng by daydreamer505
a link đã được thêm vào: Microsoft Store (Windows Store) cách đây 2 tháng by daydreamer505
a link đã được thêm vào: Microsoft Azure (Windows Azure) cách đây 2 tháng by daydreamer505
a photo đã được thêm vào: Microsoft 365 Apps cách đây 5 tháng by daydreamer505
a link đã được thêm vào: Download Windows 10 from Microsoft cách đây 6 tháng by daydreamer505
an article đã được thêm vào: My thoughts on Windows 10 hơn một năm qua by Reply5123
a comment was made to the wallpaper: Windows 10 official hình nền 15 hơn một năm qua by normadavis
a link đã được thêm vào: Windows Insider xem trước Build Highlights hơn một năm qua by lucy32
a poll đã được thêm vào: What browser do bạn use on Windows 10? hơn một năm qua by Reply5123
a pop quiz question đã được thêm vào: When was the Windows 10 Anniversary Update released? hơn một năm qua by Reply5123
a pop quiz question đã được thêm vào: When was Windows 10 released? hơn một năm qua by Reply5123
a comment was made to the wallpaper: Windows 10 official hình nền 10 hơn một năm qua by hungnguy
a comment was made to the poll: Do bạn have Windows 10? hơn một năm qua by Reply5123
a poll đã được thêm vào: Do bạn have Windows 10? hơn một năm qua by Reply5123
a wallpaper đã được thêm vào: Windows 10 official hình nền 18 hơn một năm qua by lucy32