Weirdo's Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

xLoyaltyX đã đưa ý kiến …
OMG YES đã đăng hơn một năm qua
monkey
Random-Partier đã đưa ý kiến …
Wierd is different, different is unique and unique is good! Therefore, weird is good! Strange is bad and odd is when bạn don't know what to call someone! :D đã đăng hơn một năm qua
Raina97 đã đưa ý kiến …
weirdo is such a strong word i perfer the special ones đã đăng hơn một năm qua
bobthebuilder54 đã bình luận…
yes hơn một năm qua
Mapware100 đã đưa ý kiến …
I pefer random.but weird hmmm...oh!a freind of mine made a scorpian stab itself...thats weird. đã đăng hơn một năm qua
The_Zebra_Freak đã đưa ý kiến …
MWHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA đã đăng hơn một năm qua
robobot14 đã đưa ý kiến …
OMG SHELL IN chuột đồng, hamster JUICE?!?!!?Oooooooooooh?Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek!APPLE CIDER VINEGAR!!!!GWAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!Word ham sauce đồ chua, dưa chua, dưa leo chua red yellow blanket??!?!?!SPINACH!!!WOOOOOHOOOOOOOOOO!!!!ERWTWYGRWEYWRER đã đăng hơn một năm qua
SuperSonicGirl đã đưa ý kiến …
AHHHHHHHHHH CHICKIN POT PIE JUST TOLD ME TO EAT MY PRUNE JUICE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
MindlessSmarty đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
MindlessSmarty đã bình luận…
hey, now can bạn tham gia MY club? It's called "Animal Abuse No More" plz? Thz! hơn một năm qua
SuperSonicGirl đã bình luận…
DEFINETLEY! I tình yêu ANIMALS! Thats why i dont hunt but i kinda want to but i dont hơn một năm qua
hmmm
wolfclan121 đã đưa ý kiến …
I'm a MASSVE ..............WEIRDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo!............................................What were we talkin' bout??? đã đăng hơn một năm qua
xLoyaltyX đã bình luận…
HAY. bạn BROKE THE WALL. THAT IS NOT GOOD. hơn một năm qua