We Want L.J Back Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

hrstnbbls89 đã đưa ý kiến …
Its blasphemy!!!!!! It wont be the same without her..... :( đã đăng hơn một năm qua
panther-jewel đã bình luận…
link hơn một năm qua
smirk
Damon-Bamon12 đã đưa ý kiến …
We want L.J.Smith Back! đã đăng hơn một năm qua
2dolphn97 đã đưa ý kiến …
im not gonna buy a vd book frm any1 else other than L.J đã đăng hơn một năm qua
StarrieNites đã bình luận…
SAME! hơn một năm qua
2dolphn97 đã bình luận…
yey! hơn một năm qua
hrstnbbls89 đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
panther-jewel đã bình luận…
The same with me!!! hơn một năm qua
EastendersRox đã đưa ý kiến …
All of us Vampire Diaries những người hâm mộ are really sad coz our girl L.J got Fired from nghề viết văn The Vampire Diaries there nghề viết văn new sách bởi a diffrent athor based on the t.v hiển thị we tình yêu the tv hiển thị but this has gone to far we want L.J back đã đăng hơn một năm qua