trả lời câu hỏi này

Waveya Dance Team Câu Hỏi

Why do Koreans like us white guys?

 Youknowimwright posted hơn một năm qua
next question »