Wanna One Updates

a photo đã được thêm vào: Kang Daniel💖 hơn một năm qua by Dogpaws
a comment was made to the video: Wanna One(워너원) - Wind flower(봄바람) @인기가요 Inkigayo 20181202 hơn một năm qua by Xiomara12
a comment was made to the photo: Wanna One hơn một năm qua by ly11022003
a link đã được thêm vào: Park Ji-hoon người hâm mộ Club hơn một năm qua by yui1234
a pop quiz question đã được thêm vào: wanna one debuted ngày hơn một năm qua by nanaapink
a comment was made to the poll: Which Ong Sung Woo's teaser image bạn like more? hơn một năm qua by MINGYU04
a comment was made to the poll: Which Kim Jae Hwan's teaser image bạn like more? hơn một năm qua by MINGYU04
a comment was made to the poll: Which Lee Dae Hwi's teaser image bạn like more? hơn một năm qua by MINGYU04
a comment was made to the poll: Which Kang Daniel's teaser image bạn like more? hơn một năm qua by MINGYU04
a comment was made to the poll: Which teaser image for Ver.2 bạn like the most? hơn một năm qua by MINGYU04
a comment was made to the poll: Which teaser image for Ver. 1 bạn like the most? hơn một năm qua by MINGYU04
a comment was made to the poll: Who's your pick? hơn một năm qua by MINGYU04
a video đã được thêm vào: [2018 MAMA PREMIERE in KOREA] Wanna One_Spring Breeze 181210 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Wanna One - Spring Breezeㅣ워너원 - 봄바람 [Show! âm nhạc Core Ep 611] hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Wanna One(워너원) - Wind flower(봄바람) @인기가요 Inkigayo 20181202 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Wanna one~spring breeze(fancam)💖💖💖 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Wanna One~ Spring Breeze💖💖💖 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Wanna One (워너원) - '봄바람' M/V Teaser💖💖💖 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Wanna One - Lightㅣ워너원 - 켜줘 [SBS Super buổi hòa nhạc in Suwon Ep 2] hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Wanna One - Boomerang [SBS Super buổi hòa nhạc in Suwon Ep 2] hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Super Concert] Wanna One - Light,워너원 - 켜줘 DMC Festival 2018 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Super Concert] Wanna One - Burn It Up, 워너원 - 활활 DMC Festival 2018 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [M COUNTDOWN in TAIPEI] Wanna One - INTRO + Light│ M COUNTDOWN 180712 EP.578 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [M COUNTDOWN in TAIPEI] Wanna One - BOOMERANG│ M COUNTDOWN 180712 EP.578 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [KCON 2018 NY] Wanna One - UNIT StageㅣKCON 2018 NY x M COUNTDOWN 180705 EP.577 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [KCON 2018 NY] Wanna One - LightㅣKCON 2018 NY x M COUNTDOWN 180705 EP.577 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [KCON2018NY x M2] 워너원(Wanna One) Ending Finale Self Camera hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Wanna One (워너원) - '켜줘 (Light)' M/V hơn một năm qua by Ieva0311
a question đã được thêm vào: do you come here in phillippines hơn một năm qua by 09463214411
a comment was made to the link: Wanna one twitter account(offical)💝💝💝 hơn một năm qua by Nurulizyan
a video đã được thêm vào: V LIVE Wanna One (워너원) Idol Room🌺 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: KCON 2018 Nhật Bản WANNA ONE ~ Beautiful🌺 hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Wanna One Go in Jeju hơn một năm qua by Neko-Tohka
a video đã được thêm vào: [KCON JAPAN] Wanna One - INTRO + BOOMERANGㅣKCON 2018 Nhật Bản x M COUNTDOWN 180419 EP.567 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 《POWERFUL》 Wanna One(워너원) - BOOMERANG(부메랑) @인기가요 Inkigayo 20180408 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [HOT] WANNA ONE - BOOMERANG, 워너원 - 부메랑 hiển thị âm nhạc core 20180407 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [HOT] 4월 1주차 1위 '워너원 - 부메랑 (WANNA ONE - BOOMERANG)' hiển thị âm nhạc core 20180407 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Wanna One - BOOMERANG] Kpop TV hiển thị | M COUNTDOWN 180405 EP.565 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] WANNA ONE - I'll Remember, 워너원 - 너의 이름을 hiển thị âm nhạc core 20180331 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] WANNA ONE - BOOMERANG, 워너원 - 부메랑 hiển thị âm nhạc core 20180331 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [HOT] 3월 5주차 1위 '워너원 - 부메랑, (WANNA ONE - BOOMERANG)' hiển thị âm nhạc core 20180331 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Wanna One - BOOMERANG] Comeback Stage | M COUNTDOWN 180329 EP.564 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Wanna One - I'LL REMEMBER] Comeback Stage | M COUNTDOWN 180329 EP.564 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Wanna One - I PROMISE YOU] Comeback Stage | M COUNTDOWN 180329 EP.564 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Wanna One ~Twilight'💛♫💙♫❤ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Wanna One (워너원) - 'BOOMERANG (부메랑)' M/V💛♫💙♫❤ hơn một năm qua by GDragon612
a comment was made to the photo: Screenshot 2018 02 09 17 08 35 1 hơn một năm qua by Neko-Tohka
a video đã được thêm vào: [최초공개] Wanna One - '약속해요(I.P.U.)' hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [최초공개] Wanna One - 'BOOMERANG(부메랑)' hơn một năm qua by Ieva0311