Voldemort vs Aro Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Scazirra đã đưa ý kiến …
OK so, I think Aro would win because he has ability to di chuyển veeery fast. Also, if vampire's tim, trái tim is not beating, then Avada Kedavra would not kill him. ^^ Aro would rip Voldy's head off ^^ đã đăng hơn một năm qua
iamjames7 đã đưa ý kiến …
I like the spirit of this page.... but come on... of COURSE voldemort would win... he goes out and kill people himself... like a boss đã đăng hơn một năm qua
Rodrickrules đã đưa ý kiến …
Voldemort.No competition đã đăng hơn một năm qua
scabior678 đã đưa ý kiến …
i honestly like both đã đăng hơn một năm qua