vocaloid những người hâm mộ Updates

a photo đã được thêm vào: luka,rin,miku,len hơn một năm qua by sakura-yamanaka