Vikings (sê ri phim truyền hình) Updates

a comment was made to the photo: Vikings Season 5 First Look cách đây 3 tháng by Lagertha1812
a video đã được thêm vào: (Vikings) Ragnar & Lagertha The Power of tình yêu cách đây 3 tháng by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: (Vikings) Lagertha Live Like Legends cách đây 3 tháng by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: Vikings 6x01 Sneak Peek Clip 1 "New Beginnings" Season 6 Premiere cách đây 6 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Vikings Season 6 Trailer (HD) Final Season cách đây 7 tháng by jasamfan23
a video đã được thêm vào: The Real Reason Vikings Is Ending hơn một năm qua by XXXplicit
a comment was made to the poll: Which is your favourite brother? hơn một năm qua by PixiesandEnvy
an icon đã được thêm vào: Vikings các biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a comment was made to the fan art: Lagertha người hâm mộ art hơn một năm qua by erlichpark
fan art đã được thêm vào: Lagertha người hâm mộ art hơn một năm qua by erlichpark
a poll đã được thêm vào: Rate Season 5 hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Ivar Against Everyone (Season 5) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: What Happened To Lagertha? (Season 5) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: My Brother You've Come Too Late (Season 5) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “What Happens in the Cave” (Season 5, Episode 19) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings Season 6 Promo (HD) Final Season hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “Baldur” (Season 5, Episode 18) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x20 Extended Promo "Ragnarok" (HD) Season 5 Episode 20 Promo Season Finale hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x19 Promo "What Happens in the Cave" (HD) Season 5 Episode 19 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “The Buddha” (Season 5, Episode 16) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x18 Promo "Baldur" (HD) Season 5 Episode 18 Promo hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: ‘Vikings’ To End After Season 6, Followup Series In Works At History From Michael Hirst hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x17 Promo "The Most Terrible Thing" (HD) Season 5 Episode 17 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “Hell” (Season 5, Episode 15) | History hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: An impressive battle and a surprising death can't save Vikings from itself hơn một năm qua by drewjoana
a comment was made to the video: Vikings 5x16 Promo "The Buddha" (HD) Season 5 Episode 16 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x16 Promo "The Buddha" (HD) Season 5 Episode 16 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings Episode Recap: “The Mất tích Moment” (Season 5, Episode 14) | History hơn một năm qua by nermai
a comment was made to the video: Vikings 5x15 Promo "Hell" (HD) Season 5 Episode 15 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x15 Promo "Hell" (HD) Season 5 Episode 15 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Ivar Shares His Great News | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Bjorn Meets An Unexpected Ally | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Lagertha Visits An Imprisoned Bishop Heahmund | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Bishop Heahmund Needs Lagertha’s Help | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “Murder Most Foul” (Season 5, Episode 12) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x14 Promo "The Mất tích Moment" (HD) Season 5 Episode 14 Promo hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Exclusive Vikings Sneak Peek: Will Ivar Kill Hvitserk Next? hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Will Ivar Kill Hvitserk Next? | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings Episode Recap: "The Revelation" (Season 5, Episode 11) | History hơn một năm qua by nermai
a comment was made to the video: Vikings 5x13 Promo "A New God" (HD) Season 5 Episode 13 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x13 Promo "A New God" (HD) Season 5 Episode 13 Promo hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Vikings Exclusive Sneak Peek: Ivar Introduces His New Queen hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Ivar Introduces His New Queen | 'Murder Most Foul' Airs Dec. 5 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Rollo Actor on Battle, Brothers, and Betrayal hơn một năm qua by nermai
a comment was made to the video: Vikings 5x12 Promo "Murder Most Foul" (HD) Season 5 Episode 12 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x12 Promo "Murder Most Foul" (HD) Season 5 Episode 12 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: My Shield Is Gone | Season 5 Returns Nov. 28 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: Vikings Exclusive: Lagertha Stands Her Ground in This Tense Sneak Peek hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Lagertha Refuses To Leave Her trang chủ | Season 5 Returns Nov. 28 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Rollo Learns Of The Battle Aftermath | Season 5 Returns Nov. 28 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai