Vikings (sê ri phim truyền hình) Updates

a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Most Epic Viking Battles cách đây 4 tháng by Makeupdiva
a comment was made to the poll: Vote for a New Club Banner cách đây 4 tháng by misanthrope86
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a photo đã được thêm vào: Vikings - The Final Season - Poster cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: yêu thích character? cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: Siggy cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: Athelstan cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: Floki cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: Lagertha cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a comment was made to the poll: Rollo cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a link đã được thêm vào: biểu tượng & Banner Suggestions diễn đàn cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a reply was made to the forum post: biểu tượng & Banner Suggestions diễn đàn cách đây 4 tháng by DarkSarcasm
a link đã được thêm vào: Vikings Twist: Final 10 Episodes to Premiere on đàn bà gan dạ, đàn bà gan dạ, amazon cách đây 5 tháng by DarkSarcasm
a video đã được thêm vào: VIKINGS Final Season – Official Trailer | đàn bà gan dạ, đàn bà gan dạ, amazon Prime Video cách đây 5 tháng by DarkSarcasm
a video đã được thêm vào: Vikings: Season 6 - Official Clip | Comic Con 2020 cách đây 9 tháng by rakshasa
a comment was made to the photo: Vikings Season 5 First Look hơn một năm qua by Lagertha1812
a video đã được thêm vào: (Vikings) Ragnar & Lagertha The Power of tình yêu hơn một năm qua by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: (Vikings) Lagertha Live Like Legends hơn một năm qua by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: Vikings 6x01 Sneak Peek Clip 1 "New Beginnings" Season 6 Premiere hơn một năm qua by rakshasa
a video đã được thêm vào: Vikings Season 6 Trailer (HD) Final Season hơn một năm qua by jasamfan23
a video đã được thêm vào: The Real Reason Vikings Is Ending hơn một năm qua by XXXplicit
a comment was made to the poll: Which is your favourite brother? hơn một năm qua by PixiesandEnvy
an icon đã được thêm vào: Vikings các biểu tượng hơn một năm qua by drewjoana
a comment was made to the fan art: Lagertha người hâm mộ art hơn một năm qua by erlichpark
fan art đã được thêm vào: Lagertha người hâm mộ art hơn một năm qua by erlichpark
a poll đã được thêm vào: Rate Season 5 hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Ivar Against Everyone (Season 5) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: What Happened To Lagertha? (Season 5) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: My Brother You've Come Too Late (Season 5) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “What Happens in the Cave” (Season 5, Episode 19) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings Season 6 Promo (HD) Final Season hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “Baldur” (Season 5, Episode 18) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x20 Extended Promo "Ragnarok" (HD) Season 5 Episode 20 Promo Season Finale hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x19 Promo "What Happens in the Cave" (HD) Season 5 Episode 19 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “The Buddha” (Season 5, Episode 16) | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x18 Promo "Baldur" (HD) Season 5 Episode 18 Promo hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: ‘Vikings’ To End After Season 6, Followup Series In Works At History From Michael Hirst hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x17 Promo "The Most Terrible Thing" (HD) Season 5 Episode 17 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Episode Recap - “Hell” (Season 5, Episode 15) | History hơn một năm qua by nermai
a link đã được thêm vào: An impressive battle and a surprising death can't save Vikings from itself hơn một năm qua by drewjoana
a comment was made to the video: Vikings 5x16 Promo "The Buddha" (HD) Season 5 Episode 16 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x16 Promo "The Buddha" (HD) Season 5 Episode 16 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings Episode Recap: “The Mất tích Moment” (Season 5, Episode 14) | History hơn một năm qua by nermai
a comment was made to the video: Vikings 5x15 Promo "Hell" (HD) Season 5 Episode 15 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings 5x15 Promo "Hell" (HD) Season 5 Episode 15 Promo hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Ivar Shares His Great News | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Bjorn Meets An Unexpected Ally | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Lagertha Visits An Imprisoned Bishop Heahmund | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai
a video đã được thêm vào: Vikings: Bishop Heahmund Needs Lagertha’s Help | 'A New God' Airs Dec. 12 at 9/8c | History hơn một năm qua by nermai