VICTON Updates

fan art đã được thêm vào: ♡ VICTON ♡ cách đây 20 ngày by Ieva0311
a link đã được thêm vào: VICTON's Byungchan voted the idol that looks the best in military uniform cách đây 27 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 8분만에 잠드는 ASMR 영상 등장 | 세수해 EP.5 | Sejun Subin, Do It! | VICTON cách đây 27 ngày by Ieva0311
an icon đã được thêm vào: VICTON cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅톤 - 왓 아이 세드 (VICTON - What I Said), MBC 210116 방송 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 빅톤 'What I Said' MV Performance Ver cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: ♬ What I Said까지! 'VICTON(빅톤)' 컴백기념 타이틀곡 모아보기 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON(빅톤) - Flip A Coin (Music Bank) | KBS WORLD TV 210115 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON(빅톤) - What I đã đưa ý kiến (Music Bank) | KBS WORLD TV 210115 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON What I Said! | Choreography | STAGE BREAK cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: ⚠역대급 난이도⚠ 시작하자마자 이렇게 끝이라구요❓ 맛보기 맛집 빅톤 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅톤은 지금(VICTON is now) #20 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON diary EP. 74 (빅토니들의 첫 정규 앨범 자켓 비하인드!) cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [VICTON - Flip A Coin] Comeback Stage | M COUNTDOWN EP.694 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [VICTON - What I Said] Comeback Stage | M COUNTDOWN EP.694 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON BYUNGCHAN FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON SUBIN FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON SEJUN FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON SEUNGSIK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON HANSE FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON SEUNGWOO FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K ‘What I Said’ (VICTON CHAN FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 4K 'What I Said' (VICTON FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.1.14 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 빅톤의 'What I Said' 응원법 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 빅톤 'What I Said' MV cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON (빅톤) 1ST FULL ALBUM [ VOICE : The future is now ] Highlight Medley cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON (빅톤) 1ST FULL ALBUM | áo khoác Behind Film cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON (빅톤) 'What I Said' MV Teaser Behind Film cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 빅톤 'What I Said' MV Teaser 1 cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Teaser2] VICTON(빅톤) _ What I đã đưa ý kiến cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a photo đã được thêm vào: VICTON 'The Future is Now' First Full Album hình ảnh cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] HAN SEUNG WOO(한승우) _ Sacrifice cách đây 7 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON D.I.Y 공작소 - SUBIN(수빈) 🕯 cách đây 8 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [VICTON - Mayday] Comeback Stage | M COUNTDOWN 200604 EP.668 cách đây 9 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 빅톤 Mayday (메이데이) MV cách đây 9 tháng by Ieva0311
a link đã được thêm vào: VICTON reveals Venez version of image teasers for 'Mayday' cách đây 9 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: (SUB) TVicton EP.102 (빅톤이 알려주는 색다른 운동!) cách đây 9 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: LIVE CLIP | VICTON 한세 (HANSE of VICTON) - Black Dog cách đây 10 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 1st buổi hòa nhạc New World Solo Stage 한세 Black Dog cách đây 10 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON diary EP.50 (알차게 보낸 빅토니들의 활동 2주 차!) cách đây 10 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON_Howling(하울링) | 눈치가요 | Telepathy Live cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: (ENG SUB)#목청 #촉각 그리고 #동족애♡ [보았다 ; BOATTA 7화 VICTON] cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [녹음실 Clip/하이에나 OST] 한승우(Han SeungWoo) - 내일부터 우리가 못본다면 cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] 한승우 (VICTON) - '하이에나 OST Part.10' - 내일부터 우리가 못본다면 cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON 'Howling' JIMMY JIB STAGE│ @SBS Inkigayo_2020.3.15 cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVicton EP.93 (빅톤 공식 Baby를 향한 세세의 세레나데) cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [릴레이댄스] 빅톤(VICTON) - Howling (4K) cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON, Howling [THE hiển thị 200317] cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: VICTON, THE hiển thị CHOICE! [THE hiển thị 200317] cách đây 11 tháng by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 빅톤 - 로미오&줄리엣 [불후의 명곡2 전설을 노래하다/Immortal Songs 2] 20200314 cách đây 11 tháng by Ieva0311