Vampire Kisses <3 Updates

a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by stormysterling
a photo đã được thêm vào: Raven and Alexander hơn một năm qua by purplevampire
a poll đã được thêm vào: did bạn read the whole series? hơn một năm qua by cutiepie101010
a link đã được thêm vào: Vampire Kisses manga hơn một năm qua by purplevampire
a link đã được thêm vào: Vampire Kisses hơn một năm qua by purplevampire
a comment was made to the article: READ THIS SERIES! hơn một năm qua by serika13
a pop quiz question đã được thêm vào: what color is luna's coffin? hơn một năm qua by ace1317