Utada Hikaru Updates

a comment was made to the fan art: Utada Hikaru cách đây 7 tháng by sa-seyun
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - BAD MODE - NHK LIVE YELL 2022 hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - "BAD Mode" hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - New Album "BAD Mode" TV Spot 2022 hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - "Kimi ni Muchu" (2021 new song) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: 【Addicted To You】unplugged live hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 'Hikari' hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru -「Fight The Blues」on TV (2008) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru「Celebrate」on TV (2008) hơn một năm qua by valleyer
a photo đã được thêm vào: daido hd2 hơn một năm qua by guaqiqi
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Kiss & Cry (English Subs + Lyrics) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru「HEART STATION」on TV (2008) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - SAKURA DROPS (live) hơn một năm qua by valleyer
fan art đã được thêm vào: Kairi and Utada Hikaru (Kingdom Hearts) Blue Skies Sea Water. hơn một năm qua by stevensmorgan22
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru [COLORS] on TV (2003) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Shiseido Ultimune Interview hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Shiseido Ultimune TV Commercial hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - "Passion" performance on TV (2005) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru interview in America for her album 'This is the One' hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Instagram Live - (English) 2020/05/10 hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - 'Letters' on TV (2002) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru 'PINK BLOOD' (Official video) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - One Last Kiss hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru (宇多田ヒカル) - Time (with lyrics/translation) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: First tình yêu 20 years medley with 4K hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Automatic 20 years medley with 4K hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: 【Prisoner of love】(Live.Ver) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Darenimo iwanai hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Sheena Ringo & Hikaru Utada- The Sun&moon hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: New song 'Time' - full audio hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - JP TV CM, streaming new song 'Dare nimo Iwanai' hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Bohemian Summer 2000 Tour hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Fight The Blues (TV Advertisement) hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: [VR] Utada Hikaru - Hikari (Laughter in the Dark) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Distance (live performance) hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: 「First Love」 Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru & Skrillex - Face My Fears [Lyrics/Lyric Video] hơn một năm qua by HaruNyan
a video đã được thêm vào: Hikaru Utada & Skrillex - Face My Fears [Official Video] hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - First tình yêu (Piano & Violin Instrumental) hơn một năm qua by valleyer
a comment was made to the photo: Fantôme Album Cover hơn một năm qua by Simpo1
a video đã được thêm vào: Hikaru Utada & Skrillex - Face My Fears (Full English Version) hơn một năm qua by valleyer
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by valleyer
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by valleyer
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Don't Think Twice (English Kingdom Hearts III Theme) hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru interviews Aaliyah (June, 2000) hơn một năm qua by OneRedonkChick
a video đã được thêm vào: Exodus Behind The Scenes hơn một năm qua by OneRedonkChick
a poll đã được thêm vào: Which image do bạn prefer? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: Utada Hikaru - Chikai (Japanese Kingdom Hearts III Theme) hơn một năm qua by OneRedonkChick
a comment was made to the poll: Which album do bạn prefer? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: My two yêu thích Utada albums; which is your favorite? hơn một năm qua by zanhar1