UNC bóng rổ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

laugh
wolflove21 đã đưa ý kiến …
duke is puke, wake is fake, nc state is who we hate, can't go to heaven in a red canoe, cause god fav color is carolina blue! đã đăng hơn một năm qua
purpleninga đã bình luận…
So true...I <3 carolina hơn một năm qua
purpleninga đã bình luận…
But it's...Duke is puke, Wake is fake, the team I hate is NC State, don't go to heaven in a red xuồng, canoe, đi canoe because god's yêu thích color is Carolina Blue.<3 hơn một năm qua