Umehito Nekozawa Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

tdabethlover đã đưa ý kiến …
I tình yêu U,NEKOZAWA!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Magicuser đã bình luận…
tham gia the club! (Pun unintended) hơn một năm qua
heart
vampirequeen001 đã đưa ý kiến …
MY Umehito Nekozawa. đã đăng hơn một năm qua
vampirequeen001 đã bình luận…
He's MINE hơn một năm qua
MindlessMurder đã bình luận…
psh. hơn một năm qua
iloveciel đã bình luận…
Well see.... >.> hơn một năm qua
hmmm
JaseKS đã đưa ý kiến …
For some reason I didn't expect his voice to be so... deep... đã đăng hơn một năm qua
MindlessMurder đã bình luận…
Me neither... hơn một năm qua
otakudude đã bình luận…
DONT OFFEND PATRICK! |=c hơn một năm qua
heart
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
I tình yêu nekozawa-sempai <3 đã đăng hơn một năm qua
iloveciel đã bình luận…
ME TOO <33 hơn một năm qua
midnight123 đã đưa ý kiến …
i am going to be a girl version of nekozawa for halloween....i already have my cloak! now, i must find a cat puppet... đã đăng hơn một năm qua
midnight123 đã đưa ý kiến …
xin chào does anyone know where i can get a belzenef puppet? i hope they sell them at the anime festival:) đã đăng hơn một năm qua
animedweeb13 đã đưa ý kiến …
i'm going to anime con and i'm going to cosplay as him đã đăng hơn một năm qua
midnight123 đã bình luận…
can't wait for anime con! hơn một năm qua
heart
KuroHoney19 đã đưa ý kiến …
sometime, I think that Nekozawa is Honey's brother
They're similar XDD đã đăng hơn một năm qua
midnight123 đã bình luận…
uhh no they're not hơn một năm qua
Number_1_Doll đã đưa ý kiến …
I like Nekozawa with blonde hair. It's his natural color and compliments his eyes. đã đăng hơn một năm qua
MusaGirl28 đã bình luận…
I like him better with blonde hair too hơn một năm qua
crying
Hairam101 đã đưa ý kiến …
I cant decide which I like better the blond hoặc the black!!!! but he is so cool, mysterious, and dark!!! He's a animated version of Kaosho (friend of mine in Japan) they look so alike!!!!!! I want to cry!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Kai1Seto đã đưa ý kiến …
My fav episode is Nekozawa's episode it's so emotional :)(episode 11 :) đã đăng hơn một năm qua
tancredtorsson đã bình luận…
I tình yêu that episode!!!!.....I dont think it's in the manga though....:( hơn một năm qua
tancredtorsson đã bình luận…
Never mind.It is! :) hơn một năm qua
Donata đã đưa ý kiến …
just joined here =) i tình yêu nekozawa, and the club biểu tượng is soooo cute <333 đã đăng hơn một năm qua
Kai1Seto đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
Donata đã bình luận…
=3 hơn một năm qua
midnight123 đã bình luận…
:3 hơn một năm qua
heart
Kai1Seto đã đưa ý kiến …
tình yêu him:) đã đăng hơn một năm qua