trả lời câu hỏi này

Ultimate anime Câu Hỏi

are Pokémon an ultimate?

 borg3 posted hơn một năm qua
next question »

Ultimate anime Các Câu Trả Lời

zangetsu412 said:
well, seeing as its an anime im going to hafta say yes it is
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »