Uhura Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

crying
makintosh đã đưa ý kiến …
RIP Nichelle Nichols 💔😭 đã đăng cách đây 17 ngày
Shepard14 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Uhura because she was one of the strong Female characters in the show.....she made it so that not every woman in the hiển thị was fainting at the sign of danger :) đã đăng hơn một năm qua