u know Yunho DBSK Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

worried
kirmizie đã đưa ý kiến …
uknow yunho-ssi,sorry -___- đã đăng hơn một năm qua
smile
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
To fellow Yunho những người hâm mộ I made a club for Max and Yunho: The two remaining members of Tohoshinki it's called TVXQ/HoMin. Please tham gia if bạn tình yêu HoMin ^^ Thanks and I hope bạn enjoy~

link đã đăng hơn một năm qua
sunny
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
Yunho~~~

I really tình yêu the club's picture... So CUTE! <3

And I heard about the drink incident.... I'm so sorry, bạn must fear people because of it.... TT TT Saranghae oppa, Everyone here loves you!!!! đã đăng hơn một năm qua
sad
blockbhyo đã đưa ý kiến …
yep.... yep.... đã đăng hơn một năm qua
heart
kpopeverlasting đã đưa ý kiến …
♥ ♥ HAPPY BIRTHDAY MY LOVE!♥ ♥ Yunho saranghae ;] đã đăng hơn một năm qua
ZuuZZa đã đưa ý kiến …
Yunho oppa !!!! i wish u know how ur những người hâm mộ tình yêu u !!!! we can see clearly how much u suffer for us and because of us so we r trying our best to make it up for u !! hwaitiiiing ^^ đã đăng hơn một năm qua
lamlinh đã đưa ý kiến …
yunho oppa. i hope bạn will always be happy, because cass always tình yêu you. always keep the faith ! đã đăng hơn một năm qua
crying
k3k3 đã đưa ý kiến …
he is good person but still ................. i like him and his songs and dance and he is good boy that for sure đã đăng hơn một năm qua
mars_mira đã đưa ý kiến …
u know is very charming n smart n cool.i like bạn đã đăng hơn một năm qua