trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

can anyone plz be my friend???

plz well someone be my người hâm mộ i have seen peeps thats just joined and had wayyyyyyyyyy thêm những người hâm mộ then me

*
thank u guys sooo much i will check u out and be u friend
jacobblack45 posted hơn một năm qua
 jacobblack45 posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

MidnightEclipse said:
oh hi :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
invaderliz77 said:
sure!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Inese16 said:
Me too.!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
awesomebrowny said:
I'll be a người hâm mộ of u
select as best answer
posted hơn một năm qua 
cheergrl-1 said:
i can
select as best answer
posted hơn một năm qua 
EdwardsOnlyGirl said:
sure
select as best answer
posted hơn một năm qua 
dearjohnlOv3r23 said:
um haha sure ill be ur frand(: im milena.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
reneemonique said:
sureee:)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »