Twilight Birthdays! Updates

a comment was made to the poll: Kristen's now 19! hơn một năm qua by AmberEdith
a question đã được thêm vào: HAPPY BIRTHDAY elizabeth reaser she is 36 on june 15 hơn một năm qua by eslisle4254