TVXQ!! Updates

a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기 'Down' MV cách đây 2 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: TVXQ! (동방신기) - Down | Mnet 231128 방송 cách đây 2 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: TVXQ! (동방신기) - Rising Sun (with RIIZE) | Mnet 231128 방송 cách đây 2 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기 'Down' MV Teaser cách đây 2 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: U-KNOW 유노윤호 'Thank U' MV Teaser #CharacterTrailer hơn một năm qua by Ieva0311
a comment was made to the poll: Who is your bias? hơn một năm qua by llmb00
a poll đã được thêm vào: Hottest member? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Who is your bias? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: 東方神起 / 「Road」MUSIC VIDEO(FULL Version) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ sets multiple new records in Nhật Bản hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ becomes the first foreign artist to gain over 1 million attendees for a single tour in Nhật Bản hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 《POWERFUL》 TVXQ(동방신기) - The Chance of Love(운명) @인기가요 Inkigayo 20180415 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [HOT] TVXQ - The Chance of Love, 동방신기 - 운명 hiển thị âm nhạc core 20180414 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [TVXQ! - The Chance of Love] Kpop TV hiển thị | M COUNTDOWN 180412 EP.566 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기 '평행선 (Love Line)' MV hơn một năm qua by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: TVXQ hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] TVXQ - tình yêu Line, 동방신기 - 평행선 hiển thị âm nhạc core 20180331 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Comeback Stage] TVXQ - The Chance of Love, 동방신기 - 운명 hiển thị âm nhạc core 20180331 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [TVXQ! - The Chance of Love] Comeback Stage | M COUNTDOWN 180329 EP.564 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [TVXQ! - tình yêu Line] Comeback Stage | M COUNTDOWN 180329 EP.564 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기 '운명 (The Chance of Love)' MV hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기 '운명 (The Chance of Love)' MV Teaser (MAX Ver.) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기 '운명 (The Chance of Love)' MV Teaser (U-KNOW Ver.) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [STATION] U-KNOW 유노윤호_DROP_Music Video Teaser #1 hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ’s Changmin Sends A Sweet Message To Thank những người hâm mộ After Being Discharged hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Super Junior's Siwon and TVXQ's Changmin to be discharged from military in 1 week! hơn một năm qua by Ieva0311
a photo đã được thêm vào: Yunho for 'Arena Homme Plus' hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ's Yunho is the sexy cover model of 'Arena Homme Plus'! hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ are the new người mẫu for 'Jeju Air' hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ Yunho's fan-donated thư viện to officially open tiếp theo tháng hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ’s Yunho Shares Series Of Selfies Of Himself Enjoying Freedom After Military Discharge hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ's Yunho thanks his những người hâm mộ for the birthday wishes hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Showbiz Korea _ TVXQ Yunho(동방신기 윤호) _ Stars who we want to see thier combacks ! hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ's Yunho earns a special class soldier tiêu đề in the military! hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [STAR ZOOM IN] Musical-like Stage TVXQ 'Intro+Something' 160426 EP.74 hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ's Changmin and Super Junior's Donghae dance to a school violence prevention campaign song! hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ's Changmin and Super Junior's Donghae dance to a school violence prevention campaign song! hơn một năm qua by Ieva0311
a comment was made to the article: hàng đầu, đầu trang 20 best selling Korean idol all the time (global) hơn một năm qua by jongyiji
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기_Rise As One (Sung bởi Max)_Music Video hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기_샴페인 (Champagne) (Sung bởi U-Know)_Music Video hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기_"RISE AS GOD"_Teaser Video hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기_Rise As One_Teaser Video hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! 동방신기_샴페인(Champagne)_Teaser Video hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: TVXQ Is Still Ambitious and Successful Heading into Their 10th năm Since Japanese Debut hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TVXQ! CATCH ME in SEOUL☜❤☞ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: TVXQ! CATCH ME in SEOUL☜❤☞ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: TVXQ - Something, 동방신기 - 썸띵, hiển thị âm nhạc core ☜❤☞ hơn một năm qua by GDragon612
a link đã được thêm vào: Yunho's birthday goes trending worldwide on Twitter hơn một năm qua by Ieva0311