TVD Couples Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

lillyqueen94 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
lillyqueen94 đã bình luận…
TVD couple contest open now!! hơn một năm qua
smckinlay2 đã đưa ý kiến …
Delena & Forwood <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
Sarah2393 đã đưa ý kiến …
Hey. Can bạn please can bạn tham gia the Klaus and Stefan spot at
link
If bạn like them, join! xx đã đăng hơn một năm qua
TvdForever101 đã bình luận…
Delena All The Way!<3 hơn một năm qua
hmmm
starryeyed93 đã đưa ý kiến …
I personally don't but do any of bạn like bamon ?!? đã đăng hơn một năm qua
Wada đã bình luận…
I'm only going to say one thing: Ew hơn một năm qua
starryeyed93 đã bình luận…
agree hơn một năm qua
smckinlay2 đã bình luận…
eww hơn một năm qua
Lannieluv7 đã bình luận…
i tình yêu them hơn một năm qua