nhân vật nữ trên truyền hình What are your hàng đầu, đầu trang 10 yêu thích tv female characters?

Makeupdiva posted on Jul 08, 2019 at 09:07AM
Here's my list:

1. Rachel Green - Friends

2. Lily Aldrin - How I met your Mother

3. Spencer Hastings - Pretty Little Liars

4. Brooke Davis - One Tree Hill

5. Joyce Byers - Stranger Things

6. Daenerys Targaryen - Game of Thrones

7. Ziva David - NCIS

8. Willow Rosenberg - Buffy the vampire Slayer

9. JJ Jarueau - Criminal Minds

10. Hanna Marin - Pretty Little Liars

nhân vật nữ trên truyền hình No các câu trả lời