trả lời câu hỏi này

nhân vật nữ trên truyền hình Câu Hỏi

Who is the character in the spot icon?

 Who is the character in the spot icon?
 ilovestefan posted hơn một năm qua
next question »

nhân vật nữ trên truyền hình Các Câu Trả Lời

XxXrachellXxX said:
Rose Tyler from Doctor Who.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »