trả lời câu hỏi này

nhân vật nữ trên truyền hình Câu Hỏi

i'm clueless please help!

who is the picture of the girl in the biểu tượng of this page?
 hannah16 posted hơn một năm qua
next question »

nhân vật nữ trên truyền hình Các Câu Trả Lời

elstef said:
That is Leighton Meester (I might be spelling it wrong). She plays Blair on Gossip Girl.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks :)
hannah16 posted hơn một năm qua
*
No problem:)
elstef posted hơn một năm qua
next question »