tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (9401-9500 of 17334)
người hâm mộ lựa chọn: caroline&stefan.
40%
32%
người hâm mộ lựa chọn: monica&chandler.
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: sookie&eric.
38%
32%
người hâm mộ lựa chọn: seth&summer.
47%
29%
người hâm mộ lựa chọn: clay&quinn.
42%
39%
người hâm mộ lựa chọn: damon&elena.
49%
26%
người hâm mộ lựa chọn: annie&liam.
45%
42%
người hâm mộ lựa chọn: booth&brennan.
48%
32%
người hâm mộ lựa chọn: tyler&caroline.
64%
30%
người hâm mộ lựa chọn: lucas&peyton.
43%
37%
người hâm mộ lựa chọn: julian&brooke.
40%
33%
người hâm mộ lựa chọn: katherine&stefan.
47%
36%
người hâm mộ lựa chọn: angel&buffy.
37%
35%
người hâm mộ lựa chọn: willow&oz.
66%
25%
người hâm mộ lựa chọn: barney&robin.
53%
25%
người hâm mộ lựa chọn: sarah&chuck.
39%
36%
người hâm mộ lựa chọn: losing your memory | alex&izzie
88%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Naomi & Liam ● When we feel the storm || 90210 || dubstep_editing
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena: You, always ♥
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Freddie&Effy | Wires
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Requiem - Chuck & Blair
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: • like a tường of stars we are ripe to fall
66%
34%
người hâm mộ lựa chọn: [ Brooke | Lucas ] • "Your destiny may keep bạn warm..."
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: In My Veins | Andrew Belle
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan & Marissa || For Blue Skies
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: damon&elena | the vampire diaries.
16%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Spencer and Toby | Pretty Little Liars.
25%
23%
người hâm mộ lựa chọn: tyler&caroline | the vampire diaries.
31%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck&Blair
35%
26%
người hâm mộ lựa chọn: No
72%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Puckleberry
34%
12%
người hâm mộ lựa chọn: "We could leave this town, and run forever."
48%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton and Lucas (One cây Hill)
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: we'll find each other.we always find each other.♥
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: serena/dan and buffy/spike
32%
31%
người hâm mộ lựa chọn: liam/annie and peyton/lucas
37%
29%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and sawyer/kate
43%
38%
người hâm mộ lựa chọn: no
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah, definitely.
72%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 5.Addison & Mark (Grey's anatomy)
24%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena {The Vampire Diaries}
45%
24%
người hâm mộ lựa chọn: puck/quinn and buffy/angel
40%
32%
người hâm mộ lựa chọn: freddie/effy and brooke/lucas
37%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích - boone/shannon&jack/kate
39%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Dan&Blair
32%
30%
người hâm mộ lựa chọn: "I wanna let bạn know how much I feel your pain."
45%
34%
người hâm mộ lựa chọn: "I like bạn way you're everything I ever wanted."
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: "We were so young then. We were too crazy in love."
40%
32%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: pacey witter
37%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Serena and Nate | Gossip Girl.
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and freddie/effy
52%
26%
người hâm mộ lựa chọn: buffy/angel and lucas/peyton
33%
26%
người hâm mộ lựa chọn: liam/annie and serena/nate
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: "But bạn came along, and bạn changed everything."
63%
21%
người hâm mộ lựa chọn: "I'd give it all. I'd give for us. Give anything, but I won't give up."
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: "Forever united here somehow."
41%
37%
người hâm mộ lựa chọn: quinn/puck and serena/nate
40%
37%
người hâm mộ lựa chọn: "You put your arms around me and I'm home."
58%
36%
người hâm mộ lựa chọn: "And bạn took me bởi surprise ... bạn đã đưa ý kiến 'I'll never leave bạn alone'."
52%
34%
người hâm mộ lựa chọn: "Did bạn change your mind? Well, I didn't change mine."
40%
36%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
37%
15%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
13%
người hâm mộ lựa chọn: othobsessed92
21%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
24%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
35%
13%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
16%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
35%
16%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
31%
20%
người hâm mộ lựa chọn: shannon9396
26%
20%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
25%
13%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: willow96
21%
20%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
19%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
27%
19%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
24%
15%
người hâm mộ lựa chọn: othobsessed92
32%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
21%
13%
người hâm mộ lựa chọn: othobsessed92
23%
19%
người hâm mộ lựa chọn: shannon9396
27%
17%
người hâm mộ lựa chọn: kellyerin87
28%
14%
người hâm mộ lựa chọn: jack/kate and liam/annie
36%
31%
người hâm mộ lựa chọn: puck/quinn and freddie/effy
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: spike/buffy and damon/elena
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Harry và Hermione
30%
16%
người hâm mộ lựa chọn: lucas/peyton and quinn/puck
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and serena/dan
42%
40%
người hâm mộ lựa chọn: buffy/angel and freddie/effy
37%
33%
người hâm mộ lựa chọn: jack/kate and puck/quinn
44%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Eric and Sookie
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: damon/elena and lucas/peyton
43%
35%
người hâm mộ lựa chọn: serena/dan and jack/kate
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: liam/annie and buffy/spike
37%
27%
người hâm mộ lựa chọn: quinn/puck and damon/elena
66%
14%
người hâm mộ lựa chọn: effy/freddie and serena/dan
35%
27%
người hâm mộ lựa chọn: jack/kate and lucas/peyton
32%
25%
người hâm mộ lựa chọn: lucas/peyon and serena/dan
38%
27%
người hâm mộ lựa chọn: It has naver changed!
59%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Peter/Elizabeth [White Collar].
44%
27%
hòa!
45%
45%