tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (7001-7100 of 17331)
người hâm mộ lựa chọn: Katherine & Matt
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine & Elijah
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine & Stefan
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline & Stefan
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline & Kol
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline & Matt
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline & Klaus
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Elena & Matt
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Elena & Elijah
53%
47%
người hâm mộ lựa chọn: Elena & Damon
89%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Klaus & Elena
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Klaus & Caroline
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan & Lexi
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan & Caroline
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan & Katherine
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Rebekah
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Rose
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena-The Vampire Diaries
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton
26%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Seth and Summer
63%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Audrey
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Mike and Susan
48%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Alex and Izzie
46%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Rose
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas and Peyton
47%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Lucas
50%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Julian
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan and Haley
67%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Santana and Brittany
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck and Blair
46%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Matt and Caroline
75%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Booth and Brennan
67%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Monica và Chandler
64%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Quinn and Puck
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena
69%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Jeremy and Anna
44%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Kurt and Blaine
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Ross and Rachel
46%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Dan and Blair
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Derek and Meredith
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Damon&Elena; [The Vampire Diaries]
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
19%
11%
người hâm mộ lựa chọn: stefan ♥ caroline {the vampire diaries}
29%
12%
người hâm mộ lựa chọn: somewhere in-between
49%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Forwood
30%
29%
người hâm mộ lựa chọn: damon ♥ elena {the vampire diaries}
60%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Monica và Chandler
42%
22%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: escada
39%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Yes, it sounds fun:)
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas/Peyton (One cây Hill)
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 2. Monica and Chandler
36%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Leonard & Penny
31%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena: You, always ♥
64%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ♥Favourite Couple Currently On T.V: Peyton/Lucas {One cây Hill}
25%
16%
người hâm mộ lựa chọn: [ Brucas vs. Leyton ] • Somebody That I Used to Know { Collab w/ Laura }
49%
28%
người hâm mộ lựa chọn: damon & elena / give in to bạn
32%
28%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
34%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Nina Dobrev Ian Somerhalder tvd
47%
24%
người hâm mộ lựa chọn: damon + elena | 23
36%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena | Skinny tình yêu
46%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Damon + Elena - Losing your Memory
28%
22%
người hâm mộ lựa chọn: [ Brucas vs. Leyton ] • Somebody That I Used to Know { Collab w/ Laura }
23%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Billy N
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: sean
74%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Tyler l
62%
29%
người hâm mộ lựa chọn: damon&elena | ships in the night
27%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
30%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Matty M
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Brandon W
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: oliva
91%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Lois l
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Pacy W
79%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas s
82%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Alex D
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Jullian B
59%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Jess M
67%
30%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu
82%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Diana M
47%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Cassie B
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Jake A
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Finn & Rachel
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Damon + Elena < 3 Damon
31%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Blair/Nate/Chuck (GG)
72%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Dan H
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Cuck B
54%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena > Damon
34%
16%
người hâm mộ lựa chọn: max
54%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Annie w
76%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Marissa C
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Elena G
94%
6%
người hâm mộ lựa chọn: Austin T
58%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Emily k
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Amy J
41%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Sutton M
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Emma B
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Amy J
79%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Delena (TVD)
37%
11%