tạo phiếu bầu

TV couples Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị tv couples số phiếu bầu (12101-12200 of 17334)
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
35%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
57%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 10* I absolutey adore them,they are my OTP.
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
32%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2/1* I hate them/can't stand their scenes.
33%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
34%
25%
người hâm mộ lựa chọn: OKAY (:
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
63%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 10* I absolutey adore them,they are my OTP.
45%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
50%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 9/8*{pretty damn awesome} I tình yêu them.
34%
18%
người hâm mộ lựa chọn: The boy
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck & Blair (Gossip Girl)
23%
19%
người hâm mộ lựa chọn: No way!
75%
12%
người hâm mộ lựa chọn: first: booth&brennan; Bones
53%
24%
người hâm mộ lựa chọn: favourite: house&cuddy; house
60%
23%
người hâm mộ lựa chọn: favourite: clark&lois; Thị trấn Thị trấn Smallville
48%
31%
người hâm mộ lựa chọn: right now: dan&blair; gossip girl
57%
24%
người hâm mộ lựa chọn: My OTP <33
35%
32%
người hâm mộ lựa chọn: I hate/don't like them.
45%
18%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
40%
22%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know them.
33%
28%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
47%
19%
người hâm mộ lựa chọn: I hate/don't like them.
28%
24%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
37%
31%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
37%
21%
người hâm mộ lựa chọn: I like them, they are ok.
27%
26%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
46%
25%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
37%
22%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
29%
19%
người hâm mộ lựa chọn: I tình yêu them, one of my yêu thích couple ever.
31%
30%
người hâm mộ lựa chọn: I don't know them.
47%
23%
người hâm mộ lựa chọn: I never thought they would ngày each other but when they started, I loved them.
79%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 9. Damon & Elena [The Vampire Diaries]
33%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Dan&Blair
29%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan & Haley I One cây đồi núi, đồi núi, hill
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Delena
29%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy & Spike
30%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Dan&Blair
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Blair & Dan
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Serena & Dan
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Jal & Chris
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke and Lucas
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Monica và Chandler
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: *6 Dan and Blair
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: *7 Tyler and Caroline
68%
32%
người hâm mộ lựa chọn: *3 Luke and Lorelai
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: *9 Chuck and Blair
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Lucas and Peyton
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Lucas and Peyton
30%
17%
người hâm mộ lựa chọn: #6 Ross and Rachel
63%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #4 Luke/Lorelai
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Naley
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Mondler
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Leyton
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: One cây đồi núi, đồi núi, hill
27%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Cole/Phoebe-Charmed [Cole dies]
32%
12%
người hâm mộ lựa chọn: dan"blair [GG]
48%
26%
người hâm mộ lựa chọn: The Guy! :)
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Hanna & Caleb
42%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Damon & Elena
56%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Leyton
59%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Lucas & Brooke
57%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Lucas & Peyton
29%
28%
người hâm mộ lựa chọn: damon"elena [the vampire diaries]
29%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Sawyer calls Kate "Freckles"
26%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Lois and Clark (Smallville)
54%
46%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: An emotional fight.
40%
19%
người hâm mộ lựa chọn: hiển thị gets canceled before they can get together.
59%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Neither would ever cheat
51%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Brennan and Booth
34%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
60%
16%
người hâm mộ lựa chọn: {#3} Lucas & Peyton
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: {#5} Hanna & Caleb
32%
24%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Cal and Chloe
50%
32%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Cate and Baze
72%
25%
người hâm mộ lựa chọn: *3 Jess and Rory
47%
36%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Seth and Summer
55%
34%
người hâm mộ lựa chọn: *2 Eric and Sookie
68%
18%
người hâm mộ lựa chọn: *2 Chandler and Monica
62%
35%
người hâm mộ lựa chọn: *3 Sid and Cassie
44%
35%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Liam and Annie
55%
42%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Derek and Meredith
48%
41%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Damon and Elena
63%
29%
người hâm mộ lựa chọn: *3 Dan and Blair
45%
32%
người hâm mộ lựa chọn: *3 Puck and Quinn
57%
24%
hòa!
42%
42%
người hâm mộ lựa chọn: *1 Lucas and Peyton
55%
29%
người hâm mộ lựa chọn: YES!!! They're amazing!
52%
37%
người hâm mộ lựa chọn: {#1} Damon & Elena
51%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Far Away bởi Nickelback.
28%
21%
người hâm mộ lựa chọn: {#1} Quinn & Puck
52%
16%
người hâm mộ lựa chọn: {#3} Dan & Blair
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Not enough scenes!
47%
21%
người hâm mộ lựa chọn: A season/less than a season.
78%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Tyler and Caroline
61%
13%
người hâm mộ lựa chọn: *2 Caleb and Hanna
51%
31%