trả lời câu hỏi này

nam và nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Câu Hỏi

Post your fav pic of beren saat?

I choose the winner
the winner gets 5 các điểm thưởng
everyone gets 2 props
 Post your fav pic of beren saat?
 Seomler posted hơn một năm qua
next question »

nam và nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Các Câu Trả Lời

kuncuyug said:
Mine
select as best answer
 Mine
posted hơn một năm qua 
*
wow
Seomler posted hơn một năm qua
ded99 said:
I really like this one. She looks so beautiful, sweet smile and amazing hair. She is my fav turkish actress.
select as best answer
 I really like this one. She looks so beautiful, sweet smile and amazing hair. She is my fav turkish actress.
posted hơn một năm qua 
*
beautiful
Seomler posted hơn một năm qua
suhairaq said:
mine
select as best answer
 mine
posted hơn một năm qua 
*
nice
Seomler posted hơn một năm qua
*
thanks
suhairaq posted hơn một năm qua
Kenanitsa said:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
a11-swift said:
~Hope u'll like it~
select as best answer
 ~Hope u'll like it~
posted hơn một năm qua 
next question »