Tsuruya những người hâm mộ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

HaruhiSuzumiya8 đã đưa ý kiến …
She's so sexeh. ;3 đã đăng hơn một năm qua
HatsuneMiku- đã bình luận…
I have to agree with bạn Haruhi. :D hơn một năm qua
HaruhiSuzumiya8 đã bình luận…
Yeah ;P hơn một năm qua
big smile
Revinorebi đã đưa ý kiến …
She is Not Crazy She is Funny Cute(well in every japanese anime,japanese people put the cute eyes)she has awesome Fighting skills,awesome sharp tooth,cool hair,cool long hair! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại she's so perky, crazy and hilarious XD đã đăng hơn một năm qua