Trish Stratus Updates

a video đã được thêm vào: Trish Stratus on why she’s the original “The Man”: wwe After The chuông, chuông, bell cách đây 5 tháng by jasamfan23
a comment was made to the photo: <3 Beautiful Trish <3 hơn một năm qua by mattgrass41
a comment was made to the photo: Trish stratus hơn một năm qua by mattgrass41
a comment was made to the photo: Trish Stratus Brooke Adams hơn một năm qua by mattgrass41
a comment was made to the photo: Trish Stratus *HQ* hơn một năm qua by mattgrass41
a comment was made to the photo: Royal Rumble 2018 Outfit hơn một năm qua by mattgrass41
a comment was made to the photo: Trish Pic's hơn một năm qua by mattgrass41
a comment was made to the photo: Fiesty Trish hơn một năm qua by mattgrass41
a photo đã được thêm vào: Trish Stratus hơn một năm qua by brack21
a pop quiz question đã được thêm vào: Trish Stratus is her real name. hơn một năm qua by XXXplicit
a pop quiz question đã được thêm vào: Where does Trish come from? hơn một năm qua by XXXplicit
a pop quiz question đã được thêm vào: What is Trish's zodiac sign? hơn một năm qua by XXXplicit
a pop quiz question đã được thêm vào: When was Trish born? hơn một năm qua by XXXplicit
a comment was made to the photo: Brunette Trish hơn một năm qua by steph86
a comment was made to the screencap: Trish Screencaps hơn một năm qua by Cardassia
a comment was made to the photo: Royal Rumble 2018 Outfit hơn một năm qua by Cardassia
a link đã được thêm vào: EvilBabes Wiki Page hơn một năm qua by steph86
a video đã được thêm vào: Trish and Lita vs Molly and Victoria hơn một năm qua by mrdaredevil30
an article đã được thêm vào: Trish Stratus - Smartest and Sexiest hơn một năm qua by mrdaredevil30
a comment was made to the photo: Trish Stratus Photoshoot Flashback hơn một năm qua by rudytrisha8575
a comment was made to the icon: Trish Stratus hơn một năm qua by rudytrisha8575
a comment was made to the icon: Trish Stratus the best Womens Champion! ever! :-) hơn một năm qua by rudytrisha8575
an icon đã được thêm vào: Trish Stratus the best Womens Champion! ever! :-) hơn một năm qua by rudytrisha8575
a comment was made to the photo: Trish Stratus Photoshoot Flashback hơn một năm qua by rudytrisha8575
a comment was made to the photo: Trish Stratus Photoshoot Flashback hơn một năm qua by rudytrisha8575
fan art đã được thêm vào: trish hơn một năm qua by rudytrisha8575
a wallpaper đã được thêm vào: Trish Stratus - Nude, Backstage hơn một năm qua by MisterH
a comment was made to the pop quiz question: Who did Trish Stratus beat to win her 7th tiêu đề reign and at what PPV? hơn một năm qua by angelrose111
a pop quiz question đã được thêm vào: trish stratus retired womens champion hơn một năm qua by stratusfier
a poll đã được thêm vào: When is Trish Stratus' Birthday??? hơn một năm qua by alana___527
a pop quiz question đã được thêm vào: Which of these divas did Trish have a long-time feud with? hơn một năm qua by litaxoxo
a comment was made to the photo: Trish Stratus Photoshoot Flashback hơn một năm qua by drequansmith
a video đã được thêm vào: Trish Stratus & Lita vs Chris Jericho & Christian Armageddon 2003 hơn một năm qua by Aiden95
a video đã được thêm vào: Trish Stratus & Lita vs Y2J & Christian hơn một năm qua by Aiden95
a video đã được thêm vào: Lita Vs. Jazz Vs. Trish Stratus - Wrestlemania 18 hơn một năm qua by Aiden95
a video đã được thêm vào: Jazz vs Trish Stratus Backlash 2003 hơn một năm qua by Aiden95
a comment was made to the poll: If được trao a chance, Which profession would bạn suggest Trish? hơn một năm qua by lakeasha2003
a comment was made to the photo: Trish Stratus Photoshoot Flashback hơn một năm qua by jadejatwood
a comment was made to the photo: Hottie Trish hơn một năm qua by jadejatwood
a comment was made to the poll: Which one of these was Trish's worst match? hơn một năm qua by mrdaredevil30
a comment was made to the poll: Do bạn like Trish's song "I Just Want You"? hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the poll: When does Trish look the sexiest? hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the photo: Sexay Trish hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the photo: Hottie Trish hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the icon: Trish Stratus hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the icon: Trish hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the icon: Trish hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the icon: Trish Stratus hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the poll: Who is Trish's biggest enemy? hơn một năm qua by kamilmuhamad99
a comment was made to the photo: Trish Stratus Photoshoot Flashback hơn một năm qua by kamilmuhamad99