Trish Stratus Which one of these was Trish's worst match?

Pick one:
Trish vs Mickie (Wrestlemania 22)
Trish vs Victoria (Chicago đường phố, đường phố, street Fight)
Trish vs Lita (Womens Championship match on raw)
Trish vs Molly cây ô rô, hoa huệ, cây ô rô, hoa huệ, holly and Gail Kim (Handicap match)
Trish vs Jazz (Backlash 2002)
 samarthparikh62 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save