Tribal hình xăm Updates

fan art đã được thêm vào: Tribal Homestuck Half hơn một năm qua by zutaradragon
a photo đã được thêm vào: Tuerto0 hơn một năm qua by Tuerto
a question đã được thêm vào: what is your email for contact? hơn một năm qua by AndreLucatto
an icon đã được thêm vào: thêm designs hơn một năm qua by zutaradragon