Toyota Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

big smile
katealphawolf đã đưa ý kiến …
80% of all Toyota's sold 20 years cách đây are still on the road! Toyota FTW! XD I am a Ford người hâm mộ too, but I doubt a Ford, Chevy, hoặc Dodge could hold a candle to Toyota in the reliability department, that is why I got a Tacoma! đã đăng hơn một năm qua