Total Drama Island's Lindsay Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

crying
PuppiesXD đã đưa ý kiến …
Noooooooo she's out :( đã đăng hơn một năm qua
PuppiesXD đã đưa ý kiến …
I hope she comes far in TDAS đã đăng hơn một năm qua
HarleySkywalker đã bình luận…
Me too :3 She's such a sweet girl. hơn một năm qua
totaldramafan4 đã đưa ý kiến …
mega dom blond huh? đã đăng hơn một năm qua
hmmm
iDxG101 đã đưa ý kiến …
Lindsay:Are bạn Tyler? đã đăng hơn một năm qua
aly001 đã bình luận…
Me:no! hơn một năm qua
iDxG101 đã bình luận…
iDxG101:No...I'm Thalia! hơn một năm qua
Dani259 đã đưa ý kiến …
Tyler? đã đăng hơn một năm qua