Tina Turner Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

howie75 đã đưa ý kiến …
LIVE CHARITY AUCTION on Ebay bức ảnh of TINA TURNER Signed bởi Celebrity Photographer Dave Hogan
tìm kiếm on Ebay for Hogiesheroesuk đã đăng hơn một năm qua
CGLportraits đã đưa ý kiến …
Own an Autographed Original Painting of TINA TURNER
link đã đăng hơn một năm qua
smile
rayaraywifey143 đã đưa ý kiến …
but we never ever do it nice easyyyyy!!! i luv it and im 13 đã đăng hơn một năm qua
smile
number1girl11 đã đưa ý kiến …
i luv doin proud mary on just dance!!! đã đăng hơn một năm qua
zaynsmyboytoy đã đưa ý kiến …
OMG I LUV ROLLING DOWN THE RIVER I HAVE A TAPE OF THE MOVIE WATS tình yêu GOT TO DO WITH IT IM ONLY 10 AND I LUV THE MOVIE đã đăng hơn một năm qua
Hughmygod đã đưa ý kiến …
tình yêu Tina turner, and I'm 16 !!!!! đã đăng hơn một năm qua
shaunakaye đã đưa ý kiến …
llllllllllooooooooooooooooooo tina đã đăng hơn một năm qua
hotlia đã đưa ý kiến …
Rolling down the river, sorry bạn moved down to australia đã đăng hơn một năm qua
cool
Danea đã đưa ý kiến …
Amazing woman...gawd she is a legend đã đăng hơn một năm qua
xi_love_astonx đã đưa ý kiến …
gloden eye is the james bond
(SHAWN CONERY) đã đăng hơn một năm qua
heart
parisilove đã đưa ý kiến …
This woman have got a fantastic voice!!! This is so overwhelming!!! đã đăng hơn một năm qua
sarnejay đã đưa ý kiến …
HI TO TINA.THIS IS ENGLAND những người hâm mộ HERE.THANK bạn FOR THE LIVE PERFORMANCE AT MANCHESTER AND THE INCREDIBLE LADY bạn ARE.''SIMPLY THE BEST''GOD BLESS bạn TINA ALWAYS.FROM 15 TO 58 bạn WILL ALWAYS BE AN biểu tượng OF MINE.XXXXXXXXX đã đăng hơn một năm qua